Tulokné Dr. Vizi és Társa Ügyvédi Iroda

9400 Sopron, Csengery u. 26.

Ügyvédi iroda névjegyzékszám: 27/1999.

Vezető: Tulokné dr. Vizi Anna ügyvéd

Vezető: dr. Erdélyi Edina ügyvéd

 

Munkatársaink

 

 

 

dr. Tulok Violetta Anna

ügyvédjelölt

dr. Horváth István

ügyvédjelölt

 

 

Tevékenységi kör

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény szerint

 

5. § (1) Az ügyvéd

a) képviseli az ügyfelét,

b) büntetőügyben védelmet lát el,

c) jogi tanácsot ad,

d) szerződést, beadványt, más iratot készít,

e) az a)-d) pontban felsoroltakkal összefüggésben pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak ellenérték fejében történő rendszeres ellátására - ha törvény másképpen nem rendelkezik - kizárólag ügyvéd jogosult.

(3) Az ügyvéd az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül elláthatja a következő tevékenységeket is:

a) adótanácsadás,

b) társadalombiztosítási tanácsadás,

c) pénzügyi és egyéb üzletviteli tanácsadás,

d) ingatlanközvetítés,

g) külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban folytatott közvetítői tevékenység,

h) a cég - általa készített - létesítő okiratának és e cég bejegyzési (változásbejegyzési) kérelme további mellékleteinek elektronikus okirati formába alakítása.

Az ügyvédi tevékenység szüneteltetése

12/B. § (5) Az ügyvéd nem használhatja az elektronikus aláírást, ha ügyvédi tevékenységét szünetelteti,

17. § (1) Az ügyvéd a tevékenységét - a kamara engedélyével - szüneteltetheti. A szünetelés legrövidebb időtartama 3 hónap. A szüneteltetés engedélyezését a kamara abban az esetben tagadhatja meg, ha az ügyvéd nem gondoskodott megfelelően megbízásainak átadásáról vagy megszüntetéséről, valamint - ha a szüneteltetést bejelentő ügyvéd alkalmazott ügyvédet, ügyvédjelöltet foglalkoztat - az alkalmazott ügyvéd, illetve ügyvédjelölt munkaviszonyának a Munka Törvénykönyve szerinti rendezéséről

18. § (3) A szüneteltetés alatt az ügyvéd nem gyakorolhatja a kamarai tagságból eredő jogokat, és - a szüneteltetés alatt fizetendő tagdíj, valamint a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének járó tagdíj fizetése kivételével - nem terhelik az abból fakadó kötelezettségek.

34. § (1) A hatóság a kirendelt ügyvédet a kirendelés alól felmenti, ha a kirendelt ügyvéd az ügyvédi tevékenységét szünetelteti.