Tulokné Dr. Vizi Ügyvédi Iroda

9400 Sopron, Csengery u. 26.

Ügyvédi iroda névjegyzékszám: 27/1999.

Vezető: Tulokné dr. Vizi Anna ügyvéd

 

Munkatársaink

 

 

dr. Horváthné dr. Tulok Violetta Anna

Irodavezető

 

 

Tevékenységi kör

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény

2. § (1) Ügyvédi tevékenység:

a) a jogi képviselet ellátása,

b) a büntetőeljárásban védelem ellátása,

c) a jogi tanácsadás,

d) az okiratszerkesztés,

e) az okirat ellenjegyzése,

f) az a)-e) pont szerinti ügyvédi tevékenységgel összefüggésben a szerkesztett okiratok és mellékleteik elektronikus okirati formába alakítása,

g) az a)-f) pont szerinti ügyvédi tevékenységgel összefüggésben letét kezelése.

9. § (1) Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást.

(2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles az ügyvédi titkot megtartani. E titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvédi titkot tartalmazó iratra vagy más adathordozóra is.